Σχέδια βελτίωσης / Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις στήριξης

Από τις 15 Μαρτίου έως και τις 16 Μαΐου 2023 θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τα νέα σχέδια βελτίωσης (Δράση 4.1.5) ύψους 180 εκατ. ευρώ.   Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες ύστερα από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά…

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2022 θα μπορούν να υποβάλλονται  οι αιτήσεις προς ένταξη στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020) Όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 490 εκατ. Ευρώ και έχει οριστεί ως εξής: Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών 116 εκατ. ευρώ. Δράση…

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΤΟ 2026

  Για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην Ελλάδα, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, το σχέδιο υποστηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους λεγόμενους υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι παράγουν και…

Επενδυτικά προγράμματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επενδυτικά προγράμματα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγροδιατροφικό τομέα, που τρέχουν ή πρόκειται άμεσα να ενεργοποιηθούν είναι τα εξής:   Σχέδια Βελτίωσης 180 εκατ. ευρώ Αγροτική Οδοποιία : 43 εκατ. ευρώ Γεωργικοί Σύμβουλοι: 80 εκατ. ευρώ Βιολογική Γεωργία : 490 εκατ. ευρώ Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή: 41 εκατ. ευρώ Απονιτροποίηση:…