ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2022 θα μπορούν να υποβάλλονται  οι αιτήσεις προς ένταξη στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020) Όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 490 εκατ. Ευρώ και έχει οριστεί ως εξής: Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών 116 εκατ. ευρώ. Δράση…

περισσότερα...

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΤΟ 2026

  Για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην Ελλάδα, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, το σχέδιο υποστηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους λεγόμενους υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι παράγουν και…

περισσότερα...

Επενδυτικά προγράμματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επενδυτικά προγράμματα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγροδιατροφικό τομέα, που τρέχουν ή πρόκειται άμεσα να ενεργοποιηθούν είναι τα εξής:   Σχέδια Βελτίωσης 180 εκατ. ευρώ Αγροτική Οδοποιία : 43 εκατ. ευρώ Γεωργικοί Σύμβουλοι: 80 εκατ. ευρώ Βιολογική Γεωργία : 490 εκατ. ευρώ Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή: 41 εκατ. ευρώ Απονιτροποίηση:…

περισσότερα...