ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΕΚΔΟΣΗ:

 • ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΠΠΔ)
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ)
 • ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΠΠΑ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ:

 • ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
 • ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα
 • ομάδα 3η: Λιμενικά έργα
 • ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
 • ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες
 • ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής
 • ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 • ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες
 • ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
 • ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών
 • ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
 • ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
 • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΟΥ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΟΥ ΣΕ ΔΩΜΑ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ