Το γραφείο μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Green Factor σε συνεργασία με επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία, προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες που αφορούν σε: Περιβαλλοντικές Αδειοοδοτήσεις  Έργων και Δραστηριοτήτων,  Σύνταξη Φακέλων Υποψηφιότητας για Αναπτυξιακά  Προγράμματα στον Αγροδιατροφικό Τομέα,  Μελέτες Δημοσίων Έργων, Αρχιτεκτονική Τοπίου.

Ιδρυτής της επιχείρησης Green Factor  είναι η Άννα Τζιμοπούλου.

Η Άννα Τζιμοπούλου σπούδασε στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ -ΠΛΟΒΝΤΙΒ – BCИ- АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ- ΠЛOBДИB στην ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην πόλη ΠΛΟΒΝΤΙΒ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, όπου απέκτησε την ειδικότητα: ΑΓΡΟΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ και την επαγγελματική ειδίκευση: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ. Στη συνέχεια, αφού υπέστη επιτυχώς συμπληρωματικές εξετάσεις βάζει της υπ. αριθμ. 4-153/2001 Πράξης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), της αναγνωρίστηκε το πτυχίο, ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από το ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ή της αυτής κατεύθυνσης της ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στις 30 Μαρτίου του 2006. Είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ από το 2006.  Είναι επίσης κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου MSc.  Διαχείρισης Περιβάλλοντος από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ του τμήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Η Άννα Τζιμοπούλου είναι Πιστοποιημένη Γεωργικός Σύμβουλος και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στα κάτωθι θεματικά πεδία της αριθ. 163/13692/01.02.2018, ΦΕΚ 267 Β’ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει:

  1. Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον Γεωργικές Πρακτικές
  2. Ορθολογική Χρήση Νερού, Λιπασμάτων και Ζωικών Αποβλήτων
  3. Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
  4. Κλιματική Αλλαγή – Αξιοποίηση Αποβλήτων, Παραπροϊόντων
  5. Ενισχύσεις για τη Γεωργία, το Περιβάλλον και το Κλίμα – Βιολογική Γεωργία
  6. Εκσυγχρονισμός Εκμεταλλεύσεων – Βελτίωση Βιωσιμότητας / Ανταγωνιστικότητας
  7. Κίνδυνοι σε Γεωργία και Κτηνοτροφία και Διαχείρισή τους
  8. Εργασιακή Ασφάλεια
  9. Σχεδιασμός της Εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
  10. Διοίκηση και Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων – Τεχνικές Καλλιέργειας – Νέες Τεχνολογίες

Επίσης διαθέτει  ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ, ΠΔ.138/2009.Ν. 3316/2005 από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στις εξής κατηγορίες:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 23 /ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 27 /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ