Όραμά μας είναι το  ουδέτερο αποτύπωμα  της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό  περιβάλλον.

Έχει αποδειχτεί ότι η ανθρώπινη ευημερία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ισορροπία του περιβάλλοντος. Όσο περισσότερο επενδύουμε στην ισορροπία του περιβάλλοντος τόσο περισσότερο ωφελούμαστε εμείς οι ίδιοι.

Είτε πρόκειται για γεωργική δραστηριότητα στην ύπαιθρο, είτε πρόκειται  για δραστηριότητα στον  αστικό ιστό, είναι πια  επιβεβλημένο να χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές, που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυξάνουν το οικονομικό όφελος του επενδυτή, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις σύγχρονες συνθήκες ζωής.

Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος καθίσταται αντιληπτή από το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

Στην Green Factor κάθε υπηρεσία μας στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος.