Επενδυτικά προγράμματα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγροδιατροφικό τομέα, που τρέχουν ή πρόκειται άμεσα να ενεργοποιηθούν είναι τα εξής:

 

 1. Σχέδια Βελτίωσης 180 εκατ. ευρώ
 2. Αγροτική Οδοποιία : 43 εκατ. ευρώ
 3. Γεωργικοί Σύμβουλοι: 80 εκατ. ευρώ
 4. Βιολογική Γεωργία : 490 εκατ. ευρώ
 5. Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή: 41 εκατ. ευρώ
 6. Απονιτροποίηση: 150 εκατ. ευρω
 7. Μέτρο 16 Συνεργασία – Καινοτομία: 65 εκατ. ευρώ
 8. Δάσωση Γεωργικών γαιών με 90 εκατ. ευρώ
 9. Ευζωία ζώων με 45 εκατ. ευρώ
 10. Αλιευτικά Καταφύγια μέχρι 31-12-2021
 11. Μεγάλα Εγγειοβελτιωτικά Έργα με ΣΔΙΤ μέσω του Ολοκληρωμένου Προγράμματος «Ύδωρ 2.0» 1,6 δισ. ευρώ με προοπτική 25ετίας τα 4,2 δισ. ευρώ
 12. Δημόσια εγγειοβελτιωτικά Έργα μικρά κάτω από 2,2 εκατ. ευρώ συνολικού Π/Υ 40 εκατ. ευρώ
 13. ΤΕΑΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ύψους 480 εκατ. ευρώ
 14. Εργαλείο μικροπιστώσεων (έως 25.000 ευρώ) σε συνεργασία με Αναπτυξιακή Τράπεζα Ελλάδος 21 εκατ. ευρώ