Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2022 θα μπορούν να υποβάλλονται  οι αιτήσεις προς ένταξη στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020)

Όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 490 εκατ. Ευρώ και έχει οριστεί ως εξής:

  • Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών 116 εκατ. ευρώ.

Δράση 11.1.1: πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.2.1: πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000,00) ευρώ.

 

  • Για στήριξη των επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών 210 εκατ. ευρώ.

Δράση 11.1.1: εκατό δέκα εκατομμύρια (110.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.2.1: εκατό εκατομμύρια (100.000.000,00) ευρώ.

 

  • Για στήριξη των επιλέξιμων εκτροφών ( βοοειδών και αιγοπροβάτων 130 εκατ. Ευρώ.

Δράση 11.1.2: εξήντα εκατομμύρια (60.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.2.2: εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000,00) ευρώ.

 

  • Για στήριξη των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων 34 εκατ. Ευρώ.

Δράση 11.1.2: είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.2.2: δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00) ευρώ.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@greenfactor.gr