Οι κύριοι στόχοι του αειφορικού  σχεδιασμού του τοπίου είναι η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, η μείωση της απορροής και η μείωση της σπατάλης των χρησιμοποιούμενων υλικών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι σχεδιαστές των αστικών κήπων πρέπει να αντιμετωπίζουν το νερό ως πόρο, να αποτιμούν την αξία  του εδάφους, να διατηρούν τα υπάρχοντα φυτά και να επιτυγχάνουν την εξοικονόμηση και την συντήρηση των υλικών. Η Green Factor έχοντας βασικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση του πελάτη υποστηρίζει  τον αειφορικό σχεδιασμό του τοπίου.

Οι βασικές αρχές του αειφορικού σχεδιασμού του τοπίου είναι οι εξής:

1η αρχή: Αντιμετώπιση του νερού ως πολύτιμο πόρο

Η σύγχρονη τάση που επικρατεί στη χώρα μας στον τομέα της αρχιτεκτονικής τοπίου είναι η αντιγραφή του ίδιου μοτίβου στον σχεδιασμό. Οι κήποι που συναντάμε στον αστικό ιστό της Αττικής αλλά και των  άλλων περιφερειών  της χώρας μας, είναι όλοι παρόμοιοι με μικρές παραλλαγές. Οι σχεδιαστές  των αστικών κήπων δεν λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής και δεν αντιμετωπίζουν το νερό ως πολύτιμο πόρο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι σχεδιαστές συνηθώς είναι φυτωριούχοι ή έμποροι αρδευτικών συστημάτων  και άλλων γεωργικών εφοδίων που στοχεύουν κυρίως στην οικονομική τους ανάπτυξη, χωρίς να έχουν ειδικές γνώσεις στον σχεδιασμό τοπίου και ακόμη περισσότερο στον αειφορικό σχεδιασμό τοπίου αλλά και χωρίς να έχουν την επίγνωση του  περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιλογών τους.  Έτσι γίνεται ακατάλληλη επιλογή φυτών  και συστήματος άρδευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το επιβαρυμμένο κόστος συντήρησης των κήπων και από περιβαλλοντικής άποψης την σπατάλη του ενός τρίτου της οικιακής χρήσης νερού στη χώρα μας.

Στην Green Factor ακολουθούμε την  βιώσιμη προσέγγιση στον σχεδιασμό τοπίου και αντιμετωπίζουμε  το νερό ως πολύτιμο πόρο. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό και την σωστή επιλογή φυτών, η σπατάλη στο νερό  άρδευσης μπορεί να μειωθεί ή στις περισσότερες  περιπτώσεις  να εξαλειφθεί.

Αρχή 2η: Εκτίμηση της κατάστασης του εδάφους

Είναι πιθανό ότι το έδαφος του κήπου σας είναι συνεκτικό (συμπαγές). Το συνεκτικό έδαφος οδηγεί σε προβλήματα όπως περιορισμένη ανάπτυξη των φυτών, διάβρωση, απορροή και πλημμύρες. Η απορροή που προκαλείται από συμπιεσμένα εδάφη είναι μια από τις κύριες πηγές της ρύπανσης των υδάτων.

Η Green Factor με μεγάλη εμπειρία στις εδαφολογικές μελέτες μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση του εδάφους στον κήπο σας μειώνοντάς  ή και εξαλείφοντας   σε μεγάλο βαθμό  τα προαναφερόμενα προβλήματα.

Αρχή 3η: Διατήρηση υπαρχόντων φυτών & επιλογή κατάλληλων φυτών σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες

Πολλοί ιδιοκτήτες κήπου θέλουν να αφαιρέσουν όλα τα φυτά από την ιδιοκτησία τους, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν με μια καθαρή επιφάνεια. Συχνά αυτή η επιλογή καταλήγει να δημιουργεί προβλήματα γιατί διαταράσσει τις φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν στον κήπο.

Με την βιώσιμη προσέγγιση στον σχεδιασμό του τοπίου αξιολογείται το υπάρχον  φυτικό υλικό με σκοπό την διατήρηση των γηγενών  φυτών. Τα γηγενή φυτά είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, έχουν μειωμένες απαιτήσεις σε νερό και έχουν μικρότερη ευπάθεια στις ασθένειες. Κάνοντας την σωστή επιλογή φυτών, δεν μειώνεται μόνο η σπατάλη του νερού άλλα μειώνεται και η χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων ( εντομοκτόνων, παρασιτοκτόνων, μυκητοκτόνων κλπ.) που απειλούν το περιβάλλον και βλάπτουν την υγεία μας. Τα εισβλητικά, μη γηγενή φυτά είναι μια κακή επιλογή από πολλές απόψεις και πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με μια καταλληλότερη επιλογή. Ta “εισβλητικά” φυτά, τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό από τα μεγάλα φυτώρια, είναι προσαρμοσμένα σε διαφορετικά περιβάλλοντα (συνήθως πρόκειται για τροπικά φυτά). Απαιτούν περισσότερο νερό κατά την άρδευση  ή και περισσότερα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα προκειμένου να  καταφέρουν να αναπτυχθούν. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που προκύπτει από την επιλογή μη γηγενών φυτών είναι η αλλοτρίωση του πανέμορφου ελληνικού μεσογειακού τοπίου και η μετατροπή του σε κάτι που θυμίζει ασθενές τροπικό τοπίο. Η σύγχρονη επιστημονική τάση για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών οικοσυστημάτων στοχεύει στην αποκατάσταση των τοπίων με βάση τα ιδιαίτερα τοπικά τους  χαρακτηριστικά. Από οικολογικής άποψης λόγω της επιλογής εισβλητικών φυτών διαφοροποιείται η δομή του τοπικού οικοσυστήματος.

Το σωστό φυτό, στο σωστό μέρος είναι ένα  ρητό που πρέπει να καθοδηγήσει την επιλογή των φυτών σας κι εμείς

Αρχή 5η: Εξοικονόμηση υλικών πόρων

Ένας τυπικός κήπος παράγει κατά την διαδικασία κατασκευής και συντήρησης,  μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων φυτικής προέλευσης και κατασκευαστικών υλικών τα οποία καταλήγουν να απορρίπτονται ως άχρηστα. Επιπλέον, πολλά από τα υλικά επίστρωσης που χρησιμοποιούνται είναι ενεργοβόρα και μεταφέρονται από εκατοντάδες, ή ακόμη και χιλιάδες μίλια μακριά, καθιστώντας το ενεργειακό τους αποτύπωμα πολύ μεγάλο.

Η  βιώσιμη προσέγγιση στον σχεδιασμό τοπίου βασίζεται στην μείωση των απορριμμάτων του κήπου μέσω της επιλογής του κατάλληλου μεγέθους των φυτών, στην επαναχρησιμοποίηση υλικών και στην σωστή επιλογή ανακύκλωσης των περίσσιων κατασκευαστικών υλικών. Επιπλέον, η επιλογή  των δομικών υλικών πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χρησιμοποιώντας υλικά τοπικής προέλευσης όποτε είναι δυνατόν, ώστε  να έχουν μικρό ενεργειακό αποτύπωμα ενώ παράλληλα να ενισχύεται η τοπική αγορά.

Ο αειφορικός σχεδιασμός του κήπου σας έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία σας, στην τσέπη σας και στο περιβάλλον.