Λίγα λόγια

Το γραφείο μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Green Factor σε συνεργασία με επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία, προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων.
Πιο συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες που αφορούν σε: Περιβαλλοντικές Αδειοοδοτήσεις  Έργων και Δραστηριοτήτων, Αρχιτεκτονική Τοπίου- Αειφορικός Σχεδιασμός Τοπίου, Σύνταξη Φακέλων Υποψηφιότητας για Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), Υπηρεσίες Γεωργικού Συμβούλου σε όλες τις κατηγορίες, Μελέτες Δημοσίων Έργων.

περισσότεραρωτήστε μας

Τελευταία Νέα