Λίγα λόγια

Το γραφείο μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Green Factor σε συνεργασία με επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία, προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων.
Πιο συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες που αφορούν σε: Περιβαλλοντικές Αδειοοδοτήσεις  Έργων και Δραστηριοτήτων,  Σύνταξη Φακέλων Υποψηφιότητας για Αναπτυξιακά Προγράμματα στον Αγροδιατροφικό Τομέα,  Μελέτες Δημοσίων Έργων, Αρχιτεκτονική Τοπίου.

περισσότεραρωτήστε μας

Τελευταία Νέα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2022 θα μπορούν να υποβάλλονται  οι αιτήσεις προς ένταξη στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020) Όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 490 εκατ. Ευρώ και έχει οριστεί ως εξής: Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών 116 εκατ. ευρώ. Δράση…

περισσότερα...

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΤΟ 2026

  Για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην Ελλάδα, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, το σχέδιο υποστηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους λεγόμενους υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι παράγουν και…

περισσότερα...